Disclaimer en Privacy

Deze webshop wordt in werking gesteld door Bunzl Verpakkingen Arnhem B.V. („wij“, „ons“ of „onze“). Uw gebruik van deze shop is onderworpen aan onze gebruikersvoorschriften, die u dient te accepteren bij het gebruik van deze shop. Deze gebruikersvoorschriften kunnen door ons ieder moment worden bijgewerkt en of worden aangepast. De laatste versie is altijd beschikbaar op webshop.bunzl.nl.

1. Auteursrecht en (beeld)merken
Alle auteursrecht en andere rechten (inclusief, zonder beperking, intellectuele-eigendomsrechten) op de site en het materiaal op de site zijn ons eigendom of zijn geplaatst met de toestemming van de eigenaar. Niets uit deze webshop mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bunzl. Het merk Bunzl en de andere merken, namen en logo’s die tot de Bunzl groep behoren mogen ook op geen enkele wijze gebruikt worden zonder toestemming.

2. Informatie op de site en toegankelijkheid
Deze webshop is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De op deze webshop aangeboden informatie wordt door de gebruiker geheel voor eigen risico geïnterpreteerd en gebruikt. Aan de op deze webshop aangeboden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. In verband met de mogelijke instabiele factor van het internet in het algemeen kunnen storingen, onderbrekingen en vertragingen voorkomen waar wij geen verantwoordelijkheid voor dragen. Eventuele schade ontstaan bij of door gebruik van de webshop, kan op geen enkele wijze voor rekening van Bunzl komen. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

3. Links naar andere sites
De links op deze webshop die niet behoren tot de Bunzl groep, worden geopend in een apart venster wanneer u deze aanklikt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Het bezoek van deze links geschiedt geheel op uw eigen risico en voor de inhoud van deze sites verwijzen we naar de gebruikersvoorwaarden van de bewuste site.

4. Nieuwsbrief
Bunzl.nl verstuurt regelmatig een digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet altijd voorkomen dat hier onjuistheden in voorkomen. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Aanbiedingen in de nieuwsbrief en op de website gelden zolang de voorraad strekt en alleen gedurende de vermelde actieperiode.

5. Cookiegebruik t.b.v. Google Analytics

Deze webshop maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de webshop (met inbegrip van Uw IP- adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de webshop gebruikt, rapporten over de website- activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze webshop kunt benutten. Door gebruik te maken van deze webshop geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

6. Cookiegebruik t.b.v. Hotjar
Deze website maakt gebruik Hotjar web analytics dienst. Hotjar kan muisklikken, muisbewegingen en scrollen activiteiten vast te leggen. Hotjar verzamelt informatie over bezochte pagina's, acties die worden genomen, land, apparaat dat wordt gebruikt, het besturingssysteem en de browser gebruikt. Hotjar kan geen persoonlijk identificeerbare informatie (PII) zien op de website. Hotjar kan niets bijhouden van uw surfgedrag over websites die geen gebruik maken van Hotjar diensten.


Privacy 

Bunzl spant zich ervoor in om de privacy van gebruikers van zijn website te beschermen. Lees de privacyvoorwaarden eerst zorgvuldig helemaal door voordat je je registreert, een bestelling plaatst of anderszins gebruik gaat maken van de website.

Artikel 1: definities

Als we je bestelling ontvangen hebben, sturen we een bevestiging naar je e-mailadres. Het is dus belangrijk dat je een correct e-mailadres invult als je een bestelling doet. Bewaar de bevestigingsmail voor het geval je contact moet opnemen met de klantenservice.

Artikel 2: toepasselijkheid privacyvoorwaarden

2.1 Deze privacyvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website en regelen de verwerking van persoonsgegevens via de website.

2.2 Door het gebruik van de website verklaar je deze privacyvoorwaarden te hebben gelezen en ga je ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.

Artikel 3: verwerking van persoonsgegevens

3.1 Bunzl kan via de website de volgende persoonsgegevens verzamelen: je naam- en adresgegevens, e-mailadres, gebruikersnamen, wachtwoorden, IP-adres en betaalgegevens.

3.2 Deze persoonsgegevens worden verzameld via jouw registratie op de website, het plaatsen van een bestelling of door het anderszins gebruikmaken van de website.

3.3 Bunzl zal je persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

3.4 Bunzl zal je persoonsgegevens alleen gebruiken zoals beschreven in deze Privacyvoorwaarden.

Artikel 4: doeleinden van de verwerking

4.1 Bunzl verzamelt en verwerkt je Persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden die hieronder zijn gespecificeerd:
a. Uitvoering overeenkomst: indien je besluit een bestelling te plaatsen, worden je persoonsgegevens door Bunzl verwerkt ter uitvoering van de overeenkomst. Hieronder is onder meer inbegrepen het afhandelen van de betaling en het bezorgen van de producten.
b. Communicatie: je persoonsgegevens worden gebruikt om met je te communiceren en je op de hoogte te brengen van zaken die van belang zijn voor je account en/of gebruik van de website en het behandelen van eventuele klachten. Indien je een account op de website aanmaakt, bewaren we je persoonsgegevens zodat je deze niet telkens opnieuw hoeft op te geven.
c. Marketingdoeleinden: je persoonsgegevens worden gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief, de actiemailing en/of inspiratiemail, indien je je daarvoor hebt ingeschreven. Bunzl kan je te allen tijde op de hoogte stellen van aanbiedingen over soortgelijke producten als je die hebt besteld.
d. Klantenservice: je persoonsgegevens worden gebruikt om je klantenservice te bieden.

4.2 Ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met jou kan Bunzl aan zijn partners persoonsgegevens verstrekken

Artikel 5: beveiliging

5.1 Bunzl heeft noodzakelijke organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen genomen ter beveiliging van persoonsgegevens en om misbruik, verlies of wijziging daarvan te voorkomen. 

5.2 Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een informatiebeveilingsbeleid. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 2 jaar. Dat wil zeggen dat wij jouw gegevens 2 jaar nadat je actief bent geweest zullen verwijderen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst. 

5.3 Bunzl slaat jouw persoonsgegevens op op servers in Europa.

Artikel 6: cookies

6.1 Om ervoor te zorgen dat de website goed werkt, maakt Bunzl gebruik van cookies.

6.2 Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op de computer van de websitebezoeker. Bunzl gebruikt verschillende soorten cookies voor verschillende doeleinden:
a. Functionele cookies: cookies die nodig zijn om de website goed te laten functioneren, onder andere cookies die nodig zijn om een account aan te maken.
b. Analytische cookies: cookies die ervoor zorgen dat er inzicht verkregen kan worden in de wijze waarop websitebezoekers gebruikmaken van (onderdelen) van de website, zodat Bunzl de website kan verbeteren en deze zo goed mogelijk aansluit bij hetgeen websitebezoekers interessant en belangrijk vinden.
c. Trackingcookies: cookies om de voorkeuren van een websitebezoeker te onthouden.

6.3 Bunzl gebruikt slechts cookies van derden ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de website.

6.4 Voor zover wettelijk vereist geeft de websitebezoeker hierbij ondubbelzinnige toestemming voor het gebruik van cookies. De websitebezoeker kan de browser zo instellen dat hij tijdens het gebruik van de website geen cookies ontvangt.

Artikel 7: recht op inzage, correctie en verwijdering

Je kunt Bunzl verzoeken om je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Indien je van dit recht gebruik wenst te maken of als je wenst dat Bunzl je persoonsgegevens verwijdert, kun je dit verzoeken aan de klantenservice van Bunzl:

Email: info-arnhem@bunzl.nl
Telefoonnr.: 026-384 38 38

Artikel 8: Overige bepalingen

8.1 Bunzl behoudt zich het recht voor om deze privacyvoorwaarden te veranderen. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen.

8.2 Indien een bepaling uit deze privacyvoorwaarden in strijd is met de wet, wordt deze vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, een en ander voor zover wettelijk toelaatbaar.

 

Verouderde browser

Gebruik een actuele internet browser om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten. Klik hier voor de meest recente versie.